Om oss

 

Det som i dag er kjent som grenda Hveem er av de eldste bosetningene på Østlandet med spor flere tusen år tilbake. Hveem Nord Østre er en av flere gårder under Hveemsnavnet. Navnet Hveem antas utledet fra ”Den høge heim”, Høgheim.  Nåværende eierfamilies forfedre har opp gjennom årene eid og bodd på flere av gårdene i området. Til Hveem Nord Østre flyttet de i 1746.

Hveemsgrenda, beliggende på høydedraget mellom Skreia og Hoff, regnes som et av Norges beste jordbruksdistrikt. Jordsmonnet, som er typisk for kambrosilur-området, er kjent for å gi høy kvalitet på det som høstes. Det har også vist seg at løk, dyrket i vårt område, har et høyt tørrstoffinnhold, noe som bl.a. gir høyere næringsinnhold i løken. Årsaken er usikker, men det antas at jorda og den nordlige beliggenheten, med kjølig klima og lyse sommernetter, er viktige faktorer.


Selv om Hveem Nord Østre har naturlige forutsetninger for løkproduksjon, arbeider vi intenst med å være front, både når det gjelder smak og kvalitet. Vi har full fokus på dette og legger ned store ressurser i hele prosessen, med den klare målsetning at kvaliteten skal bevares, helt frem til forbrukerens bord. Det faktum at våre dyrkningsarealer strekker seg over et stort område, bidrar til bærekraftig drift og jevn kvalitet.

Hveem Nord Østre har en vedtatt målsetning om utvidelse gjennom flere varianter av løk og nye pakninger.

Ny produksjon i 2012 blir hvit kepaløk,  sjalottløk og en helt ny type salatløk. Nye produktvarianter innen løkfamilien er en viktig forutsetning for fortsatt norsk produksjon av løk.   

 

 

Vi på Hveem Nord Østre har kontinuerlig fokus på miljøet. Vi er medlem av ”Grønt Punkt”, et organ som har som mål å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling.                               Mat skal nytes – ikke kastes! Det er vår filosofi!

 
Copyright © Hveem Nord Østre AS / Rediger
Dynasite.no